Πολιτική Απορρήτου

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

 Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Cookies και την Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις συγκατάθεσης σας και να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας, με βάση τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτούς τους τρίτους συνεργάτες. Κάθε σκοπός έχει μια περιγραφή, έτσι ώστε να ξέρετε πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας εμείς και οι συνεργάτες μας.

 
Αποθήκευση και πρόσβαση πληροφοριών Η αποθήκευση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη συσκευή σας, όπως τα διαφημιστικά αναγνωριστικά, τα αναγνωριστικά συσκευών, τα cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες.
Εξατομίκευση Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση διαφημίσεων ή/και περιεχομένου σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως, το περιεχόμενο του ιστότοπου ή της εφαρμογής χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, που ενημερώνουμε τη μελλοντική επιλογή διαφημίσεων ή/και περιεχομένου.
Επιλογή, παράδοση και αναφορά διαφημίσεων Η συλλογή πληροφοριών και ο συνδυασμός τους με ήδη συλλεχθείσες πληροφορίες, για την επιλογή και τη διανομή διαφημίσεων σε εσάς, καθώς και την αξιολόγηση της παράδοσης και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω διαφημίσεων. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση ήδη συλλεχθεισών πληροφοριών σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας για την επιλογή διαφημίσεων, η επεξεργασία δεδομένων σχετικά με το είδος των διαφημίσεων που προβλήθηκαν, τη συχνότητα εμφάνισής τους, τον χρόνο και το περιβάλλον όπου εμφανίστηκαν και το εάν προβήκατε σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τη διαφήμιση (π.χ. εάν έγινε κλικ στη διαφήμιση ή εάν πραγματοποιήθηκε κάποια αγορά). Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξατομίκευση, η οποία είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση διαφημίσεων ή/και περιεχομένου σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου.
Επιλογή, παράδοση και αναφορά περιεχομένου Η συλλογή πληροφοριών και ο συνδυασμός τους με ήδη συλλεχθείσες πληροφορίες για την επιλογή και την παράδοση περιεχομένου για εσάς και την αξιολόγηση της παράδοσης και της αποτελεσματικότητας του εν λόγω περιεχομένου. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση ήδη συλλεχθεισών πληροφοριών σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών για την επιλογή περιεχομένου, την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με το είδος του περιεχομένου που προβλήθηκε, τη συχνότητα και τη διάρκεια εμφάνισής του, τον χρόνο και το περιβάλλον όπου εμφανίστηκε και το εάν προβήκατε εσείς σε κάποια ενέργεια σχετικά με το περιεχόμενο, όπως εάν κάνατε κλικ στο περιεχόμενο. Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξατομίκευση, η οποία είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση περιεχομένου ή/και διαφημίσεων σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου.
Αξιολόγηση Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση περιεχομένου από εσάς και ο συνδυασμός τους με ήδη συλλεχθείσες πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση, κατανόηση και αναφορά της χρήσης της υπηρεσίας από εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξατομίκευση, τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση περιεχομένου ή/και διαφημίσεων σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, δηλ. σε μια άλλη συσκευή, όπως σε ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου.
ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Αποθήκευση και πρόσβαση πληροφοριών Η αποθήκευση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη συσκευή σας, όπως τα διαφημιστικά αναγνωριστικά, τα αναγνωριστικά συσκευών, τα cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες.
Εξατομίκευση Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση διαφημίσεων ή/και περιεχομένου σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως, το περιεχόμενο του ιστότοπου ή της εφαρμογής χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, που ενημερώνουμε τη μελλοντική επιλογή διαφημίσεων ή/και περιεχομένου.
Επιλογή, παράδοση και αναφορά διαφημίσεων Η συλλογή πληροφοριών και ο συνδυασμός τους με ήδη συλλεχθείσες πληροφορίες, για την επιλογή και τη διανομή διαφημίσεων σε εσάς, καθώς και την αξιολόγηση της παράδοσης και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω διαφημίσεων. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση ήδη συλλεχθεισών πληροφοριών σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας για την επιλογή διαφημίσεων, η επεξεργασία δεδομένων σχετικά με το είδος των διαφημίσεων που προβλήθηκαν, τη συχνότητα εμφάνισής τους, τον χρόνο και το περιβάλλον όπου εμφανίστηκαν και το εάν προβήκατε σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τη διαφήμιση (π.χ. εάν έγινε κλικ στη διαφήμιση ή εάν πραγματοποιήθηκε κάποια αγορά). Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξατομίκευση, η οποία είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση διαφημίσεων ή/και περιεχομένου σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου.
Επιλογή, παράδοση και αναφορά περιεχομένου Η συλλογή πληροφοριών και ο συνδυασμός τους με ήδη συλλεχθείσες πληροφορίες για την επιλογή και την παράδοση περιεχομένου για εσάς και την αξιολόγηση της παράδοσης και της αποτελεσματικότητας του εν λόγω περιεχομένου. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση ήδη συλλεχθεισών πληροφοριών σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών για την επιλογή περιεχομένου, την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με το είδος του περιεχομένου που προβλήθηκε, τη συχνότητα και τη διάρκεια εμφάνισής του, τον χρόνο και το περιβάλλον όπου εμφανίστηκε και το εάν προβήκατε εσείς σε κάποια ενέργεια σχετικά με το περιεχόμενο, όπως εάν κάνατε κλικ στο περιεχόμενο. Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξατομίκευση, η οποία είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση περιεχομένου ή/και διαφημίσεων σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου.
Αξιολόγηση Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση περιεχομένου από εσάς και ο συνδυασμός τους με ήδη συλλεχθείσες πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση, κατανόηση και αναφορά της χρήσης της υπηρεσίας από εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξατομίκευση, τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση περιεχομένου ή/και διαφημίσεων σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, δηλ. σε μια άλλη συσκευή, όπως σε ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου.
ΑΛΛΟ
Google Επιτρέψτε στο Google και στους τεχνολογικούς συνεργάτες του να συλλέγουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν cookies για εξατομίκευση και μέτρηση διαφημίσεων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
Αντιστοίχιση δεδομένων εκτός σύνδεσης (offline) Ο συνδυασμός δεδομένων από πηγές εκτός σύνδεσης (offline) που συλλέχθηκαν αρχικά σε άλλα περιβάλλοντα, με δεδομένα που συλλέχθηκαν διαδικτυακά (online) προς υποστήριξη ενός ή περισσοτέρων σκοπών.
Σύνδεση συσκευών Επεξεργασία δεδομένων για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών που ανήκουν στον ίδιο χρήστη, για υποστήριξη ενός ή περισσότερων σκοπών.
Ακριβή δεδομένα γεωγραφικής θέσης Η συλλογή και υποστήριξη επακριβών δεδομένων γεωγραφικής θέσης για την υποστήριξη ενός ή περισσότερων σκοπών.
Back To Top